De auto’s moeten ten alle tijden aan het reglement van de ASUZ¬†voldoen anders is deelname uitgesloten.

Via onderstaande link kunt u het gehele reglement conform de ASUZ nazien:

http://asuzcross.nl.server38.firstfind.nl/ReglementASUZ2017.pdf